Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας προσαρμογής τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Τα παιδιά θα πρέπει να λησμονήσουν την ανεμελιά του καλοκαιριού και να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της νέας σχολικής χρονιάς. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς δημιουργεί ποικίλα συναισθήματα στα παιδιά όπως: άγχος, στεναχώρια, πλήξη, ανυπομονησία για τα νέα μαθήματα ή τις νέες δραστηριότητες που θα αναλάβουν, χαρά και ενθουσιασμό που θα συναντήσουν τους παλιούς τους φίλους κ.ά.

Η ομαλή επανένταξη του παιδιού στο σχολείο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: από την προσωπικότητα του παιδιού, από τις προηγούμενες εμπειρίες του παιδιού στο χώρο του σχολείου (αν το παιδί έχει προβλήματα μάθησης ή αντιμετωπίζεται με εχθρότητα από τους συμμαθητές του θα δυσκολευτεί να προσαρμοστεί σε σχέση μ' ένα άλλο παιδί που δεν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους δυσκολίες), από την προετοιμασία των γονιών, καθώς και από τη σχολική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται το παιδί (τα παιδιά του Δημοτικού διερωτώνται και ανησυχούν αν και φέτος θα έχουν τον ίδιο δάσκαλο ή αν θα τον στερηθούν. Τα παιδιά που θα πάνε για πρώτη φορά στο Γυμνάσιο βιώνουν άγχος αν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν ομαλά και σύντομα στον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των διαφόρων μαθημάτων. Οι έφηβοι που βρίσκονται στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου ανησυχούν για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Ο ρόλος των γονιών είναι καταλυτικός στην σωστή προετοιμασία των παιδιών για την επιστροφή στο σχολείο. Η προετοιμασία από την πλευρά των γονιών θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα και να είναι σύμφωνη με την ηλικία του παιδιού. Σε μικρότερες ηλικίες οι γονείς θα πρέπει:

  • Να δημιουργήσουν ένα καθημερινό πρόγραμμα (ελάττωση των ωρών που το παιδί παρακολουθεί τηλεόραση ή παιζει με διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρόγραμμα ύπνου, κ.ά.) λίγες μέρες μετά την επιστροφή των καλοκαιρινών διακοπών, το οποίο θα ισχύει για τη νέα σχολική χρονιά.
  • Να αγοράσουν με το παιδί τους έγκαιρα το σχολικό εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί θα εισέλθει στη ρουτίνα της σχολικής ζωής ευχάριστα.
  • Να τονίσουν τις θετικές απολαβές από την επιστροφή στο σχολείο όπως: τη συνάντηση του παιδιού με τους συμμαθητές του, την εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων που θα ενδιαφέρουν το ίδιο το παιδί κ.ά.
  • Να συζητήσουν κατά τις πρώτες ημέρες του παιδιού στο σχολείο τις εντυπώσεις του μετά την επιστροφή του.
  • Να ξεφυλλίσουν τα νέα σχολικά βιβλία μαζί του, δείχνοντας ενθουσιασμό και δίνοντάς του ερεθίσματα προκειμένου το παιδί να εκφράσει τα συναισθήματά του (π.χ. φόβο αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στη νέα σχολική χρονιά κ.ά.)

Σε μεγαλύτερες ηλικίες οι γονείς θα χρειαστεί:

  • Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα του εφήβου.
  • Να επιδείξουν ευθύνη στις ικανότητες και στις δυνατότητες (συναισθηματικές, γνωστικές) του εφήβου.
  • Να μειώσουν τις απαιτήσεις τους για την σχολική επίδοση του εφήβου.
  • Να σεβαστούν τις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές του παιδιού ακόμα και αν δεν είναι σύμφωνες με τις δικές τους προτιμήσεις. Ο γόνιμος διάλογος σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα, που τυχόν μπορεί να υπάρξει, μεταξύ γονιού και παιδιού.

UA-105520043-1