Οι διδάσκοντες στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΣΥΓΧΡΟΝΟ είναι:

  • Εμπειροι και φιλικοί
  • Επαγγελματικά εκπαιδευμένοι και κάτοχοι πανεπιστημιακών και μεταπτυχιακών τίτλων
  • Μέλη Ελληνικών και διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών
  • Εξοικειωμένοι με τις προκλήσεις της εκμάθησης ξένων γλωσσών
  • Παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις στην ξενόγλωσση εκπαίδευση συμμετέχοντας σε συνέδρια και σεμινάρια
  • Ανταποκρίνονται στα διαφορετικά ατομικά στύλ μάθησης

Διδάσκουμε οι ίδιοι τους μαθητές μας με αγάπη ενθουσιασμό και αφοσίωση:

Νίκος Γάκης
Ιδρυσε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΣΥΓΧΡΟΝΟ και διδάσκει σ'αυτό από το 1984.
Είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ομοσπονδίας PALSO, καθώς και του εκπαιδευτικού οργανισμού TESOL.

 

 

 

 

   Αλεξάνδρα Καρακώστα

Κάτοχος των πτυχίων: Bachelor of Arts (Honours) in English Language and Literature & Diploma in English Language and Literature of the Open University of England.
Διδάσκει στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΣΥΓΧΡΟΝΟ από το 1998 και είναι συνιδιοκτήτρια από το 2015. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας PALSO και του εκπαιδευτικού οργανισμού TESOL.

UA-105520043-1