Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Διά Βίου Μάθησης ΣΥΓΧΡΟΝΟ ιδρύθηκε το 1984 και βρίσκεται στο Αγρίνιο. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO.

Το Σχολείο μας σας εγγυάται  εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και προσιτά δίδακτρα. Στο ΣΥΓΧΡΟΝΟ δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε καθένα από τους μαθητές μας ξεχωριστά και εξασφαλίζουμε να είναι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Κάθε χρόνο η εκπαιδευτική μας ομάδα εργάζεται σκληρά για να δημιουργήσει προγράμματα που να δίνουν κίνητρα σε όλους τους μαθητές όλων των επιπέδων και ηλικιών.

Τα δοκιμασμένα στην πράξη προγράμματά μας και η εμπειρία 33 χρόνων στην ξενόγλωσση εκπαίδευση εξασφαλίζουν την επιτυχία των μαθητών μας. Οι κενοτόμες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία κάνουν τη διδασκαλία ενδιαφέρουσα και σύγχρονη.

Επικοινωνείστε μαζί μας  για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που προσφέρουμε.

UA-105520043-1