ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                      

 

Foundation

Αυτές οι σειρές ενοτήτων, αναφέρονται σε παιδιά, που πηγαίνουν από Α’ έως και Δ’ δημοτικού, και χωρίζονται σε ενότητες ανάλογα με την τάξη στην οποία φοιτά το κάθε παιδί. Τα γνωστικά αντικείμενα  αυτών των ενοτήτων σχετίζονται άμεσα με την ηλικία του κάθε παιδιού και το μάθημα πραγματώνεται πάντα αναφορικά με τα μαθήματα που μαθαίνει στο σχολείο.

 

Itskills

Αποτελεί το βασικό δίπλωμα πληροφορικής του Cambridge. Χωρίζεται σε 6 ενότητες οι οποίες είναι :

Windows         : Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Word               : Επεξεργασία κειμένου

Excel               : Υπολογιστικά φύλλα

Internet          : Υπηρεσίες διαδικτύου – Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Access            : Βάσεις δεδομένων

PowerPoint    : Παρουσιάσεις

Για μαθητές Ε’ δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου προτείνεται η διδασκαλία μίας ενότητας ανά εξεταστικό εξάμηνο (1Ο εξάμηνο αρχές  Οκτωβρίου έως τέλος Γενάρη, 2ο εξάμηνο αρχές Φλεβάρη έως τέλος Μαΐου). Δεν έχει σημασία από ποιο εξάμηνο θα ξεκινήσει κάποιος μαθητής τα μαθήματα. Και τις έξι ενότητες θα τις ολοκληρώσει κάποιος μαθητής σε τρία χρόνια (έξι εξάμηνα).

 

Πληροφορική για ενήλικες

Για τις τρεις ενότητες που απαιτεί το Α.Σ.Ε.Π οι ώρες που θα χρειαστούν για ένα τμήμα ενηλίκων είναι 50.

Για τις έξι ενότητες που απαιτεί το Α.Σ.Ε.Π οι ώρες που θα χρειαστούν για ένα τμήμα ενηλίκων είναι 80.

 

Itskills Proficiency

Αποτελεί το επόμενο μετά το Itskills δίπλωμα πληροφορικής του Cambridge. Είναι χωρισμένο σε 5 ενότητες οι οποίες είναι :

Word               : Επεξεργασία κειμένου

Excel               : Υπολογιστικά φύλλα

Internet          : Υπηρεσίες διαδικτύου – Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Access            : Βάσεις δεδομένων

PowerPoint    : Παρουσιάσεις

Εδώ ο κάθε υποψήφιος διδάσκεται και εξετάζεται σε επιπλέον δεξιότητες και γνώσεις πάνω σε αυτές τις ενότητες.

Για μαθητές διδάσκεται μόλις τελειώσει με επιτυχία κάποιος και τις 6 ενότητες  του It skills. Προτείνεται η διδασκαλία για 2 ώρες την εβδομάδα και προτείνεται κάποιος να τελειώσει σε 2 χρόνια.

Για ενήλικες για κάποιον που έχει ήδη το Itskills Standard προτείνονται 40 ώρες διδασκαλίας. Για τους ενήλικες που επιθυμούν να διδαχθούν και να εξεταστούν κατευθείαν στο Itskills Proficiency προτείνoνται 100 ώρες διδασκαλίας και για τις 5 ενότητες.

UA-105520043-1