ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Β1     9 μήνες 4 ώρες /εβδ.
Β2 12 μήνες 5 ώρες/εβδ.
Γ!-Γ2 (Κρατικό 9 μήνες 6 ώρες/εβδ.
Γ1 DELE 9 μήνες 6 ώρες/εβδ.
Γ2 DELE 9 μήνες 6 ώρες/εβδ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

 

Α1-Α2 9 μήνες 3 ώρες/εβδ.
Β!-Β2 9 μήνες 4 ώρες/εβδ.
Γ1-Γ2 9 μήνες 5 ώρες/εβδ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΩΣΙΚΩΝ

Α1 9 μήνες 4 ώρες/εβδ.
Α2 9 μήνες 4 ώρες/εβδ.
Β1 9 μήνες 4 ώρες/εβδ.
Β2 18 μήνες 4 ώρες/εβδ.

 

UA-105520043-1