• Ευέλικτα και σύγχρονα προγράμματα σπουδών
  • Super Junior για μαθητές Α΄ ή Β΄ Δημοτικού: Οι μαθητές μας έρχονται σε επαφή με τα Αγγλικά παίζοντας και τραγουδώντας και αγαπούν τη μάθηση ξένων γλωσσών από μικρή ηλικία.
  • Σύγχρονο σύστημα ACTIVE LEARNING και απόκτηση πτυχίου Β2 (LOWER) στην Α ή Β Γυμνασίου και C2 (PROFICIENCY) στη Γ Γυμνασίου ή Α Λυκείου, χωρίς θερινά μαθήματα: Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και οι μαθητές μας μαθαίνουν διασκεδάζοντας.
  • Ιδιαίτερη διδασκαλία για τους μαθητές που την έχουν ανάγκη.
  • Μειωμένα δίδακτρα, διαδραστική διδασκαλία, υπολογιστές, e-book.
  • CLUBEFL:
    Το ClubEFL είναι μια κοινότητα (club) για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και σκοπό έχει την επικοινωνία των μαθητών σε όλο τον κόσμο. Επιπρόσθετα, το ClubEFL είναι μια υπηρεσία με την οποία οι καθηγητές και οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικά εργαλεία εκμάθησης όπως Κουιζ, Ιστορίες, Παιχνίδια και πολλά άλλα.
  • Προετοιμασία για όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, επιτυχία στις εξετάσεις, άριστα αποτελέσματα επί 33 χρόνια: Προσφέρουμε επιπλέον ώρες προετοιμασίας, δοκιμαστικές εξετάσεις (mock exams), σεμινάρια προφορικών. Παράλληλα προτείνουμε στους μαθητές μας το κατάλληλο για εκείνους πιστοποιητικό.
  • Προετοιμασία υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα της Αγγλικής.

Φοίτηση στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας

Υποχρεωτική με συνεχή παρακολούθηση απουσιών

Tests και γραπτές εξετάσεις:

- Κάθε 2 εβδομάδες (Quizzes)

- Κάθε 4 εβδομάδες (μηνιαία tests)

- Συνεχής αξιολόγηση της προσπάθειας του κάθε σπουδαστή/τριας

Εξετάσεις προσομοίωσης:

Γενικές γραπτές εξετάσεις τον Ιανουάριο και συνέντευξη με κάθε σπουδαστή έτσι ώστε οι υποψήφιοι να επιλέξουν να δώσουν εξετάσεις για το πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά που τους ταιριάζουν.

΄Ελεγχος Προόδου:

Συνεχής ενημέρωση των γονέων τηλεφωνικά και προσωπικά για τυχόν προβλήματα.

Καθιερωμένες ώρες γονέων και μαθητών κάθε εβδομάδα, όπου οι γονείς συζητούν μαζί μας για την επίδοση των παιδιών τους και οι μαθητές λύνουν τις τυχόν απορίες τους ή αναπληρώνουν μαθήματα που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν.

Καθιερωμένη ενημέρωση κάθε τρίμηνο με βαθμολογία αναλυτική στα tests και την προφορική επίδοση.

Ενημέρωση - Ευρωπαϊκή ΄Ενωση - Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει σχεδιάσει και έχει παρουσιάσει στα κράτη - μέλη το Κοινό Ευρωπαϊκ'ο Πλαίσιο Γλωσσών, στο οποίο ορίζονται τα επίπεδα γνώσεις αλλά και η νέα φιλοσοφία για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης υπάρχουν έξι επίπεδα.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEF) και ακολουθεί τα επίπεδα που ορίζονται από αυτό σε όλες τις γλώσσες.

Α1 →Επίπεδο στοιχειώδους γνώσης

Α2 →Επίπεδο βασικής γνώσης

Β1 →Επίπεδο μέτριας γνώσης

Β2 →Επίπεδο καλής γνώσης

Γ1 →Επίπεδο πολύ καλής γνώσης

Γ2 →Επίπεδο άριστης γνώσης

ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JUNIORS

PRE-JUNIOR (A ή Β Δημοτικού)   1 ώρα / εβδομάδα (Χ31 εβδομάδες): σύνολο 31 ώρες

 

 

 

Α  (JUNIOR)                                     4 ώρες / εβδομάδα (31 εβδομάδες): σύνολο 124 ώρες

Ενθαρρύνουμε τα πρώτα βήματα και την προσπάθεια των μαθητών αναπτύσσοντας τη δίγλωσση ικανότητα επικοινωνίας με πλούσια εικονογραφημένα βιβλία, ασκήσεις δεξιότητας, κατασκευές, σκετς, τραγούδι, ζωγραφική, διαδραστικό πίνακα, ηλεκτρονικό βιβλίο και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και internet.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SENIORS

B (A1)                                              4 ώρες /εβδομάδα (Χ31 εβδομάδες): σύνολο 124 ώρες

C (A2)                                              4 ώρες /εβδομάδα (Χ31 εβδομάδες): σύνολο 124 ώρες

Σε αυτή την ηλικία θέτουμε τις ισχυρότερες βάσεις για τη σωστή και ολοκληρωμένη εκμάθηση των ξένων γλωσσών.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

PRE-FCE  (Β1)                                 5:30 ώρες / εβδομάδα (Χ31 εβδομάδες): σύνολο 170:30 ώρες

Lower (B2)                                      7 ώρες / εβδομάδα (Χ31 εβδομάδες): σύνολο 217 ώρες

ADVANCED (C1)                           7 ώρες / εβδομάδα (Χ31 εβδομάδες): σύνολο 217 ώρε                                                                                                                 

PROFICIENCY (C2)                      7 ώρες / εβδομάδα (Χ31 εβδομάδες): σύνολο 217 ώρες

 

Με το λεπτομερή σχεδιασμό και την ολόπλευρη προετοιμασία οι σπουδαστές αποκτούν τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που επιθυμούν.

Τα ποσοστά επιτυχίας μας είναι από τα υψηλότερα πανελλαδικά.

Παρέχουμε εγγύηση πτυχίου, δηλαδή οι αποτυχόντες μαθητές μας δεν πληρώνουν ξανά δίδακτρα για την προετοιμασία τους.

UA-105520043-1