Διδάσκουμε οι ίδιοι τους μαθητές μας μαζί με επιτελείο καταξιωμένων προσοντούχων καθηγητών και καθηγητριών, χρησιμοποιώντας τις πιό μοντέρνες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς επίσης και τεχνικές που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη στη διάρκεια των 32 χρόνων λειτουργίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ΣΥΓΧΡΟΝΟ για να βελτιώσουμε τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση των μαθητών μας στη χρήση της ξένης γλώσσας.

Προσφέρουμε στους μαθητές μας προγράμματα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες τους και εξασφαλίζουμε την επίτευξη των στόχων τους.

UA-105520043-1