Το CLUBEFL με απλά λόγια


Οι καθηγητές μπορούν να δημιουργήσουν…

1. Οι καθηγητές μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα μια μεγάλη ποικιλία από κουίζ για τους μαθητές τους και να βλέπουν τα αποτελέσματα των μαθητών τους αμέσως.

2. Οι καθηγητές μπορούν να στείλουν εύκολα το homework στους μαθητές τους με την βοήθεια ενός πλούσιου κειμενογράφου όπου μπορεί να βάλει εικόνα, βίντεο και ήχο και οι μαθητές και οι γονείς τους να είναι πάντα ενημερωμένοι!

3. Οι καθηγητές μπορούν να δώσουν εντολή στους μαθητές τους να γράψουν την έκθεση τους ή ένα project online και να την διορθώσει online. Οι μαθητές του  ίδιου τμήματος να διαβάσουν και να σχολιάσουν το project τους με τους συμμαθητές τους.

4. Οι καθηγητές μπορούν να στείλουν προσωπικό μήνυμα σε κάθε μαθητή τους ή ομαδικό μήνυμα σε όλο το τμήμα τους ή σε όλους τους μαθητές τους.

5. Οι καθηγητές μπορούν να έχουν το προσωπικό τους blog ή να συμμετέχουν σε κοινά blogs του clubEFL.

 


Οι μαθητές μπορούν να…

1. Οι μαθητές μπορούν να δουν όλο το περιεχόμενο του clubEFL που είναι διαθέσιμο για τους μαθητές.

Υπάρχουν μέχρι τώρα περισσότερα από 33.000 activities έτοιμα γι αυτούς και κάθε μέρα γίνονται ακόμα περισσότερα και περισσότερα…

2. Οι μαθητές μπορούν να δουν τα βιβλία τους και να κάνουν τα activities online στην τάξη ή στο σπίτι τους.

3. Οι μαθητές μπορούν να δουν εκατοντάδες εκπαιδευτικά βιβλία και ιστορίες με activities. Να ακούσουν τα ESL News σε καθημερινή βάση και να βρίσκουν κάθε μέρα καινούργια και ενδιαφέροντα θέματα.

4. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν το δικό τους προσωπικό blog, να συμμετέχουν σε κοινό blog της τάξης τους ή να αρθρογραφούν σε κοινό blog με όλα τα παιδιά του clubEFL.

5. Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν δικά τους quizzes και να τα μοιράσουν στους συμμαθητές τους.

UA-105520043-1